Koulutussopimus

Osaamisen hankkiminen työpaikoilla on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Käytännön työtehtävissä tapahtuva opiskelu toteutetaan työpaikoilla koulutussopimuksella.

Opiskelija kehittää osaamistaan työpaikalla

Osaamisen kehittäminen työpaikalla perustuu aina opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Työpaikalla tapahtuva opiskelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä oikeassa yrityksessä ja oppia työelämän toimintatapoja sekä työyhteisössä toimimisen pelisääntöjä. Opiskelijalla on myös mahdollisuus markkinoida omaa osaamistaan työpaikalla ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan.

Koulutussopimuksella opiskellessaan opiskelija

  • ei ole työsuhteessa työnantajaan
  • ei saa palkkaa

Kirjallinen sopimus

Koulutussopimuksella sovitaan kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. 

  • Sopimus on määräaikainen. Se solmitaan tutkinnonosa kerrallaan. Sopimus on mahdollista tehdä myös tutkinnonosaa pienempiin kokonaisuuksiin tai useampaan tutkinnonosaan kerralla.
  • Sopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä.
  • Sopimuksen liitteeksi kirjataan työtehtävät, joita tekemällä tavoiteltu osaaminen saavutetaan työelämässä.
Jaa sivu