Arvioijakoulutus

Koulutusta arviointiin

Opiskelija osoittaa osaamisensa työpaikalla näytössä. Osaamisen arviointiin osaallistuu opettajan lisäksi aina työelämänedustaja. Työelämän edustajana voi toimia joko työnantaja tai työntekijä. Arvioijana voi toimia myös opiskelijan työpaikkaohjaajana toiminut henkilö.

Näytössä opiskelijan osaamista arvioidaan tutkinnonperusteiden ammattitaitovaatimusten sekä arvioinninkohteiden mukaisesti.

Järjestämme säännöllisesti eri alojen työelämäarvioijille koulutuksia.

Jaa sivu