29.12.2017

Amisreformi jatkaville opiskelijoille 1.1.2018 alkaen

Wilmatiedote opiskelijoille ja huoltajille 29.12.2017

Ammatillinen koulutus uudistuu 1.1.2018 alkaen. Kuitenkin jatkavat opiskelijat etenevät opinnoissaan kuten aikaisemminkin. Uudistuksen myötä otetaan käyttöön uusia termejä. Uutta on myös mahdollisuus kesäopintoihin.

Henkilökohtainen suunnitelma opintoihin
Opintosi etenevät sinulle tehdyn henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Sitä päivitetään ja jatkossa puhutaan henkilökohtaisesta osaamisenkehittämissuunnitelmasta (HOKS).

Voit jatkaa nykyisillä tutkinnon perusteilla
Tutkintojen perusteet uudistuvat vuonna 2018. Sinulla on kuitenkin oikeus jatkaa opintosi loppuun nykyisillä tutkinnon perusteilla. Näin opintosi jatkuvat juuri niin kuin sinulle on opintojen alussa kerrottu.

Osaaminen osoitetaan näytössä
Jatkossa on vain yksi osaamisen osoittamisen tapa: näyttö. Opettaja perehdyttää sinut arviointikriteereihin ja -lomakkeisiin.

Arviointiasteikko ei muutu
Jatkaessasi opintosi loppuun nykyisillä tutkinnon perusteilla, arviointiasteikko ei muutu. Perustutkintojen arviointiasteikko on edelleen T1-K3.

TOP muuttuu koulutussopimukseksi
Kun lähdet työelämään oppimaan, sinulle tehdään koulutussopimus, joka vastaa nykyistä TOP-sopimusta.

Yksi todistus
Valmistuessasi saat yhden todistuksen, tutkintotodistuksen, jossa on arvosanat kaikista tutkinnon osista.

Mahdollisuus kesäopintoihin
Jatkossa sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös kesän aikana. Kesäopintoja tarjotaan jo kesällä 2018.

Amisreformin uusia termejä

Ryhmänohjaajaa kutsutaan jatkossa vastuuohjaajaksi.

HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilökohtainen suunnitelma, johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Näyttö = toiminta, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen

Koulutussopimus = koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan välinen kirjallinen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ilman, että opiskelija on työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan

Jaa sivu