19.9.2018

Digitaalisuuden tuomat haasteet ja mahdollisuudet

Maaseutu ICT2 tiedottaa: Digitaalisuuden tuomat haasteet ja mahdollisuudet

Tekniikan kehittyminen ja sen myötä digitaalisuuden tuoma nopea muutos on puhuttanut ihmisiä paljon viime vuosina. Digitaalisuus muuttaa meidän jokaisen elämää, riippumatta siitä tahdommeko sitä vai emme.

Monet tutut ja perinteiset toimintatavat alkavat syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet uuden tekniikan ja sähköisten palvelujen kehittymisen myötä. Mobiililaitteet, sähköiset viranomaispalvelut, SOME-markkinointi, verkkokauppa, etävalvonta ja monet muut uudet sovellukset ovat tuoneet haasteita, mutta myös mahdollisuuksia niin yksityisille ihmisille kuin myös yrityksille ja muille toimijoille.

Haastetta tuovat muun muassa uudet laitteet ja sovellukset, jotka tulisi pystyä hyödyntämään omassa toiminnassaan mahdollisimman hyvin. Haasteena etenkin maaseutuympäristöissä ovat edellisten lisäksi luotettavasti toimivat tietoliikenneyhteydet, joita sovellukset ja osin myös viranomaiset pitävät itsestään selvinä.

Menossa oleva kehitys tuo myös uusia mahdollisuuksia. SOME-markkinointi ja verkkokauppa mahdollistavat omien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin ja myynnin aiempaa tehokkaammin ja laajemmalle maantieteelliselle alueelle. Etävalvonnalla ja -ohjauksella on mahdollista korvata ihmisen tekemää työtä, ja samalla lisätä toimintavarmuutta sekä turvallisuutta.

Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseuturahoituksella on tuettu jo useiden vuosien ajan maaseudulla toimivia yrityksiä ja muita organisaatioita näiden haasteiden kohdatessa, myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia on tuotu esille.

Toimintaan sisältyvän tarvekyselyn pohjalta on järjestetty teemakohtaisia tiedotustilaisuuksia ja selvityksiä eri puolilla Etelä-Savoa. Kuluvalle syksylle on suunniteltu useita tilaisuuksia muun muassa tietoturvasta, sähköisistä palveluista, mobiililaitteista ja verkkokaupasta, joilla pyritään vastaamaan tarpeisiin. Myös muista teemoista voidaan tarvittaessa järjestää tiedotusta syksyn ja tulevan kevään aikana.

Esimerkkinä hankkeen tuella tehdyistä selvityksistä voisi mainita elokuussa 2018 toteutetut Suomenniemen alueen mobiiliverkkojen nopeusmittaukset, jossa toimeksiantajana oli Kauriansalmen kylät ry. Tarkempaa tietoa selvityksen tuloksista, tarvekyselystä ja tulossa olevista tilaisuuksista on koottu Maaseutu ICT-sivustolle.

Syksyn aikana järjestämme koulutuksia digitaalisuuteen liittyen Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Koulutusten aiheina muun muassa sähköinen asiointi ja viestintä, kotisivut sekä verkkokauppa.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Taisto Hirvonen
puh. 050 389 0987, taisto.hirvonen@esedu.fi
www.maaseutuict.fi

Jaa sivu