12.4.2021

Esedulle kevään yhteishaussa yli 450 ensisijaista hakijaa

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun kevään 2021 yhteishaussa oli tarjolla kaikkiaan 16 tutkintoa Mikkelissä ja Pieksämäellä. Ensisijaisia hakijoita Eseduun oli kaikkiaan 466. Yhteensä hakemuksia Esedulle tuli kevään yhteishaussa yli 1600.

Yhteishaun hakijamääriin vaikuttaa se, että ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta. Esedulla on jatkuvassa haussa tarjolla myös sellaisia tutkintoja, joita ei yhteishaussa ollut tarjolla.

Kevään 2021 yhteishaussa Esedun vetovoimaisin koulutusala Mikkelissä oli sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Toiseksi vetovoimaisin oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoito. Pieksämäen koulutuksista vetovoimaisia olivat kone- ja tuotantotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnot.

Hakijat ovat hakeutumisessa voineet merkitä itselleen viisi eri hakutoivetta. Hakijat ovat voineet esittää hakemuksiin muutospyyntöjä, joten hakutoiveiden ja harkinnanvaraisuuden osalta voi tulla vielä muutoksia. Kevään 2021 yhteishaussa hakeneet peruskoulun päättävät ovat elokuusta alkaen laajentuneen oppivelvollisuuden piirissä.

Yhteishaun lisäksi ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa Esedun verkkosivuilta (www.esedu.fi) ja Opintopolusta (www.opintopolku.fi).

Tiedotteen eri alojen hakijamäärävertailut on tehty Esedun ensisijaisista hakijoista.

Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Marja Teräväinen puh. 044 711 5700

Jaa sivu