16.3.2020

Esedulle kevään yhteishaussa yli 500 ensisijaista hakijaa

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla oli kevään 2020 yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 15 tutkintoa Mikkelissä ja Pieksämäellä. Ensisijaisia hakijoita Eseduun oli kaikkiaan 526. Kaikkiaan hakijoita Esedulle oli kevään yhteishaussa yhteensä yli 1800. Yhteishaun hakijamääriin vaikuttaa se, että ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta. Jatkuvassa haussa Esedulla on tarjolla myös sellaisia tutkintoja, joita ei yhteishaussa ollut tarjolla.

Kevään 2020 yhteishaussa metsäala oli Esedun vetovoimaisin koulutusala Mikkelissä. Esedu järjestää metsäalan koulutusta Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa (yhteistyössä Samiedun kanssa). Myös Esedun sosiaali- ja terveysalan perustason ensihoidon osaamisalaan sekä logistiikka-alan tutkintoihin oli runsaasti hakijoita. Pieksämäen koulutuksista vetovoimaisia olivat tieto- ja viestintätekniikan sekä rakennusalan perustutkinnot.

Hakijat ovat hakeutumisessa voineet merkitä itselleen viisi eri hakutoivetta. Hakijat ovat voineet esittää hakemuksiin muutospyyntöjä, joten hakutoiveiden ja harkinnanvaraisuuden osalta voi tulla vielä muutoksia.

Yhteishaun lisäksi ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa Esedun verkkosivuilta (www.esedu.fi) ja Opintopolusta (www.opintopolku.fi).

Tiedotteen eri alojen hakijamäärävertailut on tehty Esedun ensisijaisista hakijoista.

Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Marja Teräväinen puh. 044 711 5700

Jaa sivu