12.5.2021

Etelä-Savon Koulutus Oy kutsuu yrityksiä osaamisen ja kehittämisen äärelle

Etelä-Savon Koulutus Oy kutsuu yrityksiä osaamisen ja kehittämisen äärelle: SITRA rahoittaa uudenlaisen osaamisjärjestelmän pilottikokeiluja Etelä-Savossa

Sitra rahoittaa eri puolille Suomea yhteensä kahdeksaa eri pilottihanketta, joilla tullaan pilotoimaan uutta osaamisjärjestelmää. Yksi pilottihankkeista on Esedun Osaaminen kuntoon, eli tuttavallisemmin OSKU-hanke.

Esedun hallinnoimassa pilottihankkeessa tullaan luomaan toimintatapa, jonka avulla työntekijät ja työyhteisöt voivat osallistua osaamisen kehittämiseen ajasta ja paikasta riippumatta.
”Osaamista syntyy joka päivä ja jokaisessa työssä: jokainen työpaikka on myös oppimispaikka. Osaaminen on yritysten ja työyhteisöjen tärkein resurssi, voimavara muutosten keskellä ja niiden voittamisessa. Osaamisen kehittymisessä on lupa kokeilla, tehdä, oppia, arvioida ja kehittää. Jokainen päivä voi olla oppimispäivä”, kuvailee Esedun palvelujohtaja Anu Pynnönen.

Pilottia tehdään Etelä-Savon kunnissa, paikallisten toimijoiden ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankkeeseen mukaan lähtevät kohdeyritykset valitaan Etelä-Savon alueen ympäryskunnista. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus räätälöidään yhteistyössä mukaan lähtevien yritysten ja työyhteisöjen kanssa sekä laaja asiantuntija- ja vertaisverkostoa hyödyntäen.
”Haluamme hankkeella nostaa yrityksen oman henkilöstön osaamisen merkitystä esiin. Esedulta hanketta ovat toteuttamassa lisäkseni työelämäkoordinaattorit sekä eri alojen opettajia”, kertoo Esedun henkilöstökoordinaattori Kristiina Leso.

Hanke käynnistyy Esedulla toukokuussa, ja kestää vuoden 2022 alkupuolelle.
”Alamme kontaktoida yrityksiä jo tämän kevään aikana ja rantaudumme paikan päälle heti elokuusta alkaen. Mukaan toivotaan oppimisesta ja osaamisen kehittämisen kokeiluista kiinnostuneita pk-yrityksiä tai työyhteisöjä eri toimialoilta”, kertoo Leso.

Jokainen työpaikka on oppimispaikka. Jokainen työpäivä on oppimispäivä!
Jos yritystäsi kiinnostaa kokeilla oppimisen voimaa työssä, ota yhteyttä.
Kristiina Leso puh. 044 711 5300, kristiina.leso@esedu.fi

Lisätietoja:
Kristiina Leso ja Anu Pynnönen
Sitran uutinen

 

Jaa sivu