23.3.2020

Etelä-Savon valmiusfoorumi toimii operatiivisena ja vahvana yhteistyötahona koko Etelä-Savon hyväksi

Etelä-Savon valmiusfoorumi yhteen sovittaa ja tukee koko maakunnan alueella varautumista ja yhteistoimintaa. Kolme kertaa viikossa toteutettavat tilannekuvapalaverit painottuvat yleistilannekuvan, sivistystoimen sekä kuntasektorin muun palvelutuotannon näkökulmiin. Haasteellinen tilanne sekä poikkeusolot, vaativat kaikkien eri toimijoiden osalta yhteistyötä.

Palaverin painpisteinä olivat mm. yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, huoltovarmuus ja toimintojen jatkuvuus.

Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskusten yritysten kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta lisätään 50 miljoonaa euroa. Lisävaltuus käytetään erityisesti palvelualojen, mutta tarpeen mukaan myös muiden toimialojen pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettäviin avustuksiin.

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa rahoitusta Itä-Suomen alueella. Hakuilmoitus on tulossa ELY-keskusten verkkosivuille lähipäivinä. Tavoitteena on, että rahoituspäätöksiä päästään tekemään mahdollisimman pian.

Huoltovarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Poikkeusolot sekä toimintamallien muutos koronavirusepidemian vuoksi on tuonut uusia haasteita. Materiaaliset resurssit eri toimialoilla on selvitetty, esimerkiksi suojavarusteet sairaanhoitopiirien osalta on kartoitettu ja toimintamalleihin sekä ohjeistuksiin on kiinnitetty huomiota. Yhtenä isona haasteena on todettu koronavirustesteihin liittyvä tulosten viivästyminen.

Etätyöskentely on monelle uutta ja osaltaan luonut haasteita. Muun muassa Etäyhteyksissä ja sähköisissä palveluissa on ollut kuormittumista.

Toimintoja on jouduttu keskittämään ja priorisoimaan useilla eri aloilla. ”Esimerkiksi ympäristöterveysvalvonnassa toiminnot keskitetään eläinlääkintähuollon kiireellisiin tehtäviin ja terveysvalvonnassa kriittiseen palvelutuotantoon, kuten vesi- ja elintarvikehuoltoon. Olemme valmistelemassa yli toimialuerajojen tapahtuvasta yhteistyöstä palvelutuotannon varmistamiseksi.” –kertoo terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, Sosterista.

Etelä-Savon valmiusfoorumi kokoontuu seuraavan kerran 25.3.

Etelä-Savon valmiusfoorumi on valmiusjohtoryhmän laajennettu toimielin, jossa on mukana edustajat maakunnan alueen eri viranomaisista, kriittisiltä toimialoilta, maakunnan kaikista kunnista, oppilaitoksilta sekä maakunnan asiantuntijat koronaviruksen osalta.

Lisätietoja:

Seppo Lokka pelastusjohtaja Etelä-Savon pelastuslaitos,
Etelä-Savon valmiusfoorumin puheenjohtaja
Puh. 0201 3344 00, seppo.lokka@espl.fi

Sampsa Kinnunen, terveysvalvonnan johtaja,
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri
puh. 044 775 4752, sampsa.kinnunen@sosteri.fi

Jaa sivu