6.4.2020

Henkinen kriisinkestävyys ja turvallisuus korona-arjen keskellä

Etelä-Savon valmiusfoorumin palaverissa 6.4. painopisteinä olivat turvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys. Henkinen kriisinkestävyys on koronatilanteessa korostunut. Tilanne on kuormittava niin avuntarvitsijoille, kuin auttajillekin.

Vallitseva tilanne voi aiheuttaa monissa ahdistusta ja pelkoa. Useat eri toimijat tarjoavat apua ja tukea. Esimerkiksi seurakunnissa henkilökunnan työpanosta on kohdennettu ja apua on enemmän saatavilla puhelimen ja muiden etäyhteyksien kautta. Myös tarve kertaluontoiselle kriisiavulle on kasvanut. Tilanne on haasteellinen, kaikille. Nyt kannattaa pyytää apua hyvin matalalla kynnyksellä, ennen kuin tilanteet kärjistyvät.

Yhteisvastuullisuus ja naapuriapu ovat yleistyneet. Kriisi on ollut yhdistävä tekijä, mutta voi myös kärjistää tilanteita. Tämä voi lisätä tuen tarvetta päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen tai esimerkiksi perheväkivallan uhreille. Eri toimijat ja viranomaiset tekevät yhteistyötä perheiden ja lasten parhaaksi. Tärkeintä on pyytää apua. Tilanteet voivat olla rankkoja myös auttajille ja vapaa-ajan tärkeys sekä palautuminen korostuvat.

Tilanteen haasteellisuus heijastuu myös turvallisuuteen. Toimintamalleihin ja saatavilla olevan tiedon luotettavuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Myös erilaiset haitta- ja kiristysohjelmat voivat yleistyä.
”Tilanne on hyvin altis erilaisille huijauksille, usein ne liittyvät rahaan, joko suoraan tai välillisesti. Kaupataan tuotteita, joita ei aiotakaan toimittaa tai lähetetään laskuja, joihin ei ole perustetta. Yritysten lisäksi toiminnalle alttiita kohteita ovat ikäihmiset sekä heikommassa asemassa olevat kansalaiset”, kertoo ylikomisario Petri Isokuortti Itä-Suomen poliisista.
”Eri viranomaiset ja toimijat eivät kysy pankkitilin tietoa, pyydä käteismaksua tai ole kiinnostuneita henkilön omaisuudesta. Terve epäilys tuntemattoman toimijan kanssa kannattaa muistaa. Arjen normaalit toimintamallit on nyt syytä huomioida. Mitä tietoja annetaan kenellekin ja missä yhteyksissä tai pidätkö auton ja kiinteistön ovet lukittuina. Ihan tavallisilla arjen turvallisuusasioilla pärjätään edelleenkin”, toteaa ylikomisario Isokuortti.

Lisätietoja  

Petri Isokuortti
ylikomisario, Itä-Suomen poliisi
Puh. 050 5010658, petri.isokuortti@poliisi.fi

Seppo Lokka
pelastusjohtaja, Etelä-Savon pelastuslaitos
Etelä-Savon valmiusfoorumin puheenjohtaja
Puh.  020 133 4400, seppo.lokka@espl.fi

Jaa sivu