7.3.2018

Opiskelijoilla mahdollisuus kesäopintoihin

”Pitäisinkö loman vai valmistuisinko nopeammin?”

Opiskelijoilla on tänä vuonna mahdollisuus hyödyntää kesäaika myös opiskeluun. Opintoja voi suorittaa työelämässä ja/tai valita kesän opintotarjonnasta hyödyllisiä opintojaksoja.

Oman alan töistä hyötyä opintoihin

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja työsuhteessa oppisopimuksen kautta myös kesäaikana. Mikäli palkallista kesätyötä on vaikea saada, voi opiskelija kysyä työnantajalta mahdollisuutta palkattomaan työhön koulutussopimuksella. Olennaista on, että työtehtävät tukevat oman alan opintoja.

Lisätietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Kesäopintotarjonta

Kesäajan voi hyödyntää työn lisäksi myös opiskelemalla. Järjestämme opintojaksoja niin lähiopetuksena kuin verkossa. Yhteisistä opinnoista tarjolla on esimerkiksi kieliä, matematiikkaa sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja. Alakohtaisten opintojaksojen tiedot ovat saatavilla alojen omilta opettajilta.

Kesätarjonnassa löytyy myös Työelämäntreenit -niminen opintojakso, jolla voi vahvistaa työelämä- ja työnhakutaitoja. Opintojakso sopii erityisesti niille, joilla ei vielä ole kesätyöpaikkaa. Kurssin yhtenä tavoitteena on, että osallistuva opiskelija löytäisi töitä vielä loppukesälle.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan huhtikuun loppuun mennessä Wilmassa.

Kesäopintoja muualla

Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa myös muualla kesäopintoja. Mikäli opinnot kartuttavat oman alan ammattitaitoa, voidaan osaaminen tunnustaa osaksi opintoja.

Kesäopintoja tarjoavat mm.

Jaa sivu