19.10.2020

Kestävän kehityksen teemavuosi: Ei köyhyyttä

Etelä-Savon ammattiopiston vuoden 2020 teemana on kestävä kehitys. Vuoden aikana kestävää kehitystä tullaan tarkastelemaan eri näkökulmien ja teemojen avulla. Seuraavana teemana on vuorossa Ei köyhyyttä.

Riittääkö opintotuki kaikkiin tarvittaviin menoihin? Tuntuuko siltä että rahat ovat usein vähissä? Vaikka Suomessa ammatillinen koulutus on periaatteessa maksutonta, opintojen aiheuttamat kulut ovat usein yllätys. Ammatillisessa koulutuksessa kustannuksia syntyy esimerkiksi työvälineistä.

Oppivelvollisuus on pidentymässä 18 vuoteen, ja sen myötä toisen asteen koulutuksen oppimateriaalit ovat muuttumassa nuorille maksuttomiksi vuoden 2021 syksystä lähtien.

Maailmalla, mutta myös meillä Suomessa moni työssäkäyväkin voi elää köyhyydessä, kun palkka ei riitä kasvaviin elinkustannuksiin. Kaikkein köyhimmät ihmiset ovat haavoittuvimpia ilmastonmuutokselle ja eri ääri-ilmiöille. Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen vähentää köyhyyttä. Tavoitteeseen kuuluu monta asiaa, jotka koskettavat myös opiskelijoita.

Tavoitteiden mukaan muun muassa koulutuksen tasa-arvoa on parannettava, perusturvaa pitää nostaa ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tulee olla saatavilla enemmän.

Esedussa tehdään monia toimia myös avun tarpeessa olevien opiskelijoiden auttamiseksi: tarjolla on esimerkiksi kaikkien saatavilla olevaa erityistä tukea, opinto-ohjausta, opiskeluhuollon palveluita sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Jo ammatillisen oppilaitoksen perustehtävä, eli osaamisen kehittäminen ja tutkinnon mahdollistaminen kaikille, vähentää köyhyyttä ja tuo yksilölle työn tekemisen edellytyksiä.

Jokainen meistä voi myös pienilläkin teoilla vaikuttaa köyhyyden vähenemiseen. Tarpeettomat tavarat voi lahjoittaa hyvää tekeville järjestöille. Kaikkea ei tarvitse ostaa tai omistaa itse, vaan edullisempaa ja kestävämpää on jakaa tavaroita ja erilaisia palveluita.

Jaa sivu