28.7.2020

Kestävän kehityksen teemavuosi: Eriarvoisuuden vähentäminen

Etelä-Savon ammattiopiston vuoden 2020 teemana on kestävä kehitys. Vuoden aikana kestävää kehitystä tullaan tarkastelemaan eri näkökulmien ja teemojen avulla. Seuraavana teemana on vuorossa Eriarvoisuuden vähentäminen.

Onko sinua kiusattu opiskelupaikassasi? Entä oletko kokenut häirintää? Tutkimusten mukaan lähes joka viides ammattiin opiskeleva kokee joutuneensa kiusatuksi.

Muunsukupuoliset ja kielivähemmistöt olivat kiusaamisen ja häirinnän kohteena muita useammin.

Esedussa kiusaamiseen ja häirintään puututaan aktiivisesti. Kiusaamisesta, syrjinnästä tai muunlaisesta häirinnästä tulee välittömästi ilmoittaa vastuuohjaajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle.

Kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän kitkeminen on kansainvälinen kestävän kehityksen tavoite. Esedulla noudatetaan kiusaamisen vastaista toimintamallia, joka on kirjattu opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

Syrjinnän vähentämiseen osallistuvat myös Suomen kunnat. Kuntien on esimerkiksi järjestettävä turvallisia tiloja ja matalan kynnyksen paikkoja, joissa eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata toisiaan. Etelä-Savossa toimii tällaisia kohtaamispaikkoja: esim. nuorten kohtaamispaikkojen toimintaan pääsevät kaikki mukaan.

Eriarvoisuutta vähentää myös kansalaisvaikuttaminen. Esedussa opiskelijayhdistyksen hallitus toimii opiskelijoiden vaikuttamiskanavana sekä vastaa osaltaan opiskelijoiden viihtyvyydestä.

Jaa sivu