10.2.2020

Kestävän kehityksen teemavuosi: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Etelä-Savon ammattiopiston vuoden 2020 teemana on kestävä kehitys. Vuoden aikana kestävää kehitystä tullaan tarkastelemaan eri näkökulmien ja teemojen avulla. Seuraavana teemana on vuorossa Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Mitä tekemistä Esedulla on rauhan ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden kanssa? Paljonkin. Oikeudenmukaisuutta edistää esimerkiksi päätöksenteko, johon kaikki voivat osallistua, ja instituutiot, joiden toiminta on avointa.

Esedun toimintakulttuuri on avointa, ja erilaisuus nähdään voimavarana. Oppilaitoksessamme toimimme tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säädettyjen lakien mukaisesti.

Jokaisella Esedussa toimivalla on mahdollisuus vaikuttaa ja edistää yhteisöllisyyttä. Kaikki tämä vaikuttaa osallisuuden ja kansalaistaitojen kartuttamiseen, mikä vahvistaa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

Esedussa on sitouduttu huolehtimaan, että valmistuvilla opiskelijoilla on vastuullinen asenne sekä oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamiseen vaadittavia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä.

Teemavuoden sisältöjä rahoittaa:

Jaa sivu