2.3.2020

Kestävän kehityksen teemavuosi: Sukupuolten tasa-arvo

Etelä-Savon ammattiopiston vuoden 2020 teemana on kestävä kehitys. Vuoden aikana kestävää kehitystä tullaan tarkastelemaan eri näkökulmien ja teemojen avulla. Seuraavana teemana on vuorossa Sukupuolten tasa-arvo.

Oletko koskaan pohtinut, miksi pojat menestyvät tyttöjä huonommin koulussa ja monilla naisvaltaisilla aloilla on matalat palkat? Syy on pitkälti sukupuolten välisessä epätasa-arvossa.

Tähän asiaan puututaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. Tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä.

Tasavertaisuuteen pyritään tavoitteissa laajemminkin: esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteuttamista on edistettävä.

Koulutuksella on merkittävä vaikutus eri sukupuolten asemaan ja palkkaukseen työmarkkinoilla.

Tasa-arvoasiat menevät koko ajan eteenpäin, sillä muun muassa oppilaitoksilta vaaditaan suunnitelmia tasa-arvon edistämiseen.

Esedussa on laadittu lain mukaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin.

Tasa-arvolakimme mukaan muun muassa koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että eri sukupuolilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Eri aloilla, ammateissa ja työtehtävissä voi työskennellä sukupuolesta riippumatta.

Jokainen voi myös pysähtyä pohtimaan omaa arvomaailmaansa, asenteitaan ja toimintatapojaan ja koettaa välttää stereotyyppisten
sukupuoliroolien tukemista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on jokaisen esedulaisen, niin henkilöstöön kuuluvan kuin opiskelijankin, vastuulla.

Jokaisella Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijalla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen osaamisen kehittämiseen ja opiskeluympäristöön.

Teemavuoden sisältöjä rahoittaa:

Jaa sivu