13.4.2020

Kestävän kehityksen teemavuosi: Terveyttä ja hyvinvointia

Etelä-Savon ammattiopiston vuoden 2020 teemana on kestävä kehitys. Vuoden aikana kestävää kehitystä tullaan tarkastelemaan eri näkökulmien ja teemojen avulla. Seuraavana teemana on vuorossa Terveyttä ja hyvinvointia.

Milloin viimeksi joku kysyi sinulta: Miten sinulla menee? Tunnetko itsesi hyvinvoivaksi vai painavatko huolet elämää?

Jos elämä tuntuu välillä raskaalle, muista: Esedulla sinulla on iso joukko ammattilaisia tukenasi: opettajat, kuraattorit, opot, opiskelijatoiminnan ohjaajat, psykologit, oppilaitospastori, …

Suomalaisten ammattiopiskelijoiden terveydessä on tapahtunut lähivuosina myös edistystä. Esimerkiksi nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt kuluneen vuosikymmenen aikana.

Fyysisen terveyden ja mielenterveyden edistäminen on kestävän kehityksen edellytys.

Kestävän kehityksen tavoitteissa pyritään siihen, että esimerkiksi päihteiden väärinkäyttöön ja syrjäytymiseen on puututtava nopeasti.

Kestävän kehityksen tavoitteissa halutaan edistää tasa-arvoisia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä aktiivista elämäntapaa eri elämänvaiheissa.

Se tarkoittaa esimerkiksi tätä: Oppilaitosten on pyrittävä tarjoamaan erilaisille opiskelijoille parempaa terveydenhuoltoa sekä erilaista toimintaa opiskelujen oheen.

Teemavuoden sisältöjä rahoittaa:

Jaa sivu