19.5.2016

Opiskelijayhdistyksen hallitus ja Esedun johto tapasi hyvinvoinnin merkeissä

Esedun opiskelijayhdistyksen hallitus tapasi johtajia toukokuussa. Tapaamisen teemaksi oli nuorten toiveesta nostettu ensi lukuvuoden teema, hyvinvointi, sekä sen edistäminen Esedussa.
Hyvinvointia pohdittaessa nousivat samat teemat esille niin nuorten kuin johdonkin mielessä: perhe, työ, onnellisuus, terveys, harrastukset, taloudellinen tilanne sekä elämän tasapaino.

Tapaamisessa herätti keskustelua varsinkin nuorten päihteidenkäyttö sekä unirytmit. ”Haluaisimme ensi vuonna kampanjoida opiskelijoille offline-aika kokeilua. Kampanjan tarkoituksena olisi saada opiskelijoille riittävä uni vähentämällä älylaitteiden käyttöä ilta-aikaan.”, kertoi opiskelijayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Katri Soikkeli.

Lisäksi keskustelussa nousivat esille opiskelijoiden käytössä olevat tilat eri toimipisteissä ja niiden kehittäminen. Hyvinvoinnin edistämiseksi toimipisteisiin toivottiin erilaisia toimintaa lisääviä välineitä.
”Keskustelimme siitä, että opiskelijoiden yhteisiin tiloihin saataisiin sohvia sekä korkeita pöytiä. Lisäksi ideoimme, että luokkiin ja yhteisiin tiloihin voisi hankkia esimerkiksi jumppapalloja, satulatuoleja, tasapainolautoja.”, kertoi Soikkeli.

Opiskelijayhdistyksen hallitus ja johtajat totesivat yhteen ääneen, että ryhmähenki on todella tärkeää, ja siihen täytyy panostaa. Huhtikuun lopulla opiskelijayhdistyksen järjestämä kaupunkiseikkailu todettiin onnistuneeksi tapahtumaksi, ja sille toivotaan jatkoa myös tulevaisuudessa. Myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu Esedulaiset -tapahtuma toivotaan järjestettävän myös jatkossa.
”Perinteinen Esedulaiset -tapahtuma ja uusi kaupunkiseikkailu opiskelijoille ovat molemmat todella hyviä keinoja ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen.”, kommentoi Soikkeli.
”Näiden kahden tapahtuman lisäksi ideoimme ensi vuodelle johdon kanssa erilaisia teemapäiviä sekä urheiluturnauksia, joita opiskelijayhdistys voisi Esedun opiskelijoille järjestää.”

Opiskelijayhdistyksen hallitus tapaa Esedun johtoa kahdesti lukuvuoden aikana: syys- ja kevätlukukaudella. Opiskelijayhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa, josta tiedotetaan opiskelijoille lukuvuoden alussa. Mukaan opiskelijayhdistyksen hallitukseen ovat tervetulleita kaikki Esedun opiskelijat!

Lisätietoja: Marika Auvinen

Jaa sivu