5.10.2017

Osaamista hankitaan yhä enemmän työpaikoilla

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Koulutuksen järjestämiseen työpaikalla on kaksi tapaa.

Edellytyksenä koulutuksen järjestämiselle työelämässä on, että sieltä löytyy riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet.

Työpaikalla täytyy olla myös ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, joista yksi nimetään opiskelijalle vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi.

Uuden ammatillisen koulutuksen lain myötä työpaikalla järjestettävän koulutuksen pitää aina perustua opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). HOKS:siin kirjataan ne työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi työpaikalla saavuttaa tavoitteena olevan osaamisen.

Kaksi tapaa sopia koulutuksen järjestämisestä työpaikalla

Oppisopimus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Osaamista voidaan täydentää tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

Opiskelija saa palkkaa ja on työsuhteessa työnantajaan oppisopimuksen ajan. Oppisopimuksella opiskellaan vähintään yksi tutkinnonosa kerrallaan. Oppisopimuksella on mahdollista opiskella koko tutkinto kuten aiemminkin.

Koulutussopimus korvaa aikaisemman työssäoppimisen sopimuksen. Koulutussopimuksella sovitaan kirjallisesti opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimus tehdään aina määräajaksi ja korkeintaan yhden tutkinnonosan ajaksi kerrallaan. Koko tutkinto on mahdollista suorittaa myös koulutussopimuksella, mutta se edellyttää useita peräkkäisiä sopimuksia. Koulutussopimuksella opiskellessaan opiskelija ei saa palkkaa eikä ole työsuhteessa työnantajaan.

Ilman sopimuksiakin voi hankkia osaamista työpaikoilla

Työpaikkojen tarjoamat monenlaiset projektit tarjoavat myös mahdollisuuksia osaamisen hankkimiselle. Meillä sosiaali- ja terveysalan opettajana toimiva Eijakaarina Yliranta kertoo esimerkiksi omien opiskelijoidensa opiskelevan noin 80% toimintakyvyn ylläpitämisen teemoista erilaisissa työelämän projekteissa.

Eijakaarina opiskelijat ovat osallistuneet mm. Senioritreffeille sekä moniin vammais-, vanhus- ja erityisryhmien tapahtumiin. Asiakaskohteissa opiskelijat ovat järjestäneet erilaisia teemapäiviä, retkiä ja pikkujouluja asiakkaille. Asiakkaat ovat saaneet vuosien aikana nauttia myös muotinäytöksestä, grillijuhlista, kotaretkistä sekä yhteisistä kahvittelu- ja ulkoiluhetkistä.

Projektit voivat tarjota opiskelijoille myös mahdollisuuden työllistymiseen. Eijakaarina kertoo, että monet opiskelijat ovat saaneet keikkatöitä projektikohteista. Muutama opiskelija on työllistynyt myös vakinaiseen työsuhteeseen projektikontaktien avulla.

Projektiympäristöissä oppiminen vaatii myös opettajalta aktiivisuutta. Eijakaarina kertoo osallistuvansa itse erilaisten järjestöjen toimintaan ja hankkineensa mm. sitä kautta hyviä kontakteja erilaisista työelämän kohteista.

Monipuolinen yhteistyö sekä hyvät kontaktit työelämään mahdollistavat yhteistyön myös oppilaitoksen sisällä. Eijakaarina kertoo, että monet yhteistyökumppanit tulevat mielellään kertomaan omasta työstään ilman erillistä korvausta.

Teksti on osa sarjaa, jossa käsittelemme ammatillisen koulutuksen uudistumista. Julkaisemme joka kuukausi aiheesta juttuja, joissa käsitellään ammatillisen koulutuksen reformia jostain tärkeästä näkökulmasta. Samalla kerromme miten me Esedussa valmistaudumme muutokseen.

 

Lue sarjan muut jutut:

Reformi uudistaa opiskelijoiden arvioinnin, 8.11.2017

HOKS tekee opiskelijan osaamisen näkyväksi, 19.09.2017

Viemme uudistuksia eteenpäin vahvalla otteella, 06.09.2017

 

Teksti: TOP-koordinaattori Anne Lindström
Kuva: Laura Salonen

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista:
http://minedu.fi/amisreformi

Jaa sivu