16.3.2018

RekryON toi työnantajat tavattavaksi

Verkostoitumismahdollisuudet kasvoivat RekryON tapahtumassa.

RekryON 2018 –tapahtuma oli seitsemäs laatuaan ja se järjestettiin 7.-8.2.2018, tällä kertaa Esedulla Otavankadun kampuksella. Tapahtuman tavoitteena oli mahdollistaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaaminen. Kävijämäärä kahden päivän aikana oli 1 600 työnhakijaa. Tapahtumassa oli mukana eri tahoja kaikkiaan noin 80 kappaletta. Keskiviikkona, kaikkien alojen päivässä, oli mukana yli 60 näytteilleasettajaa ja torstain kesätyöpäivänä noin 55. Lisäksi mukana oli koulutusorganisaatioita, yrittäjäjärjestöjä sekä työllistymistä tukevia palveluita.

”RekryON-tapahtuman suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen meni aikaa noin puoli vuotta. Järjestämisvastuu siirtyi Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluilta Esedun Ammattiin! –hankkeelle. Tapahtumasuunnittelun kahden hengen ydinryhmä pääsi kunnolla käyntiin marraskuussa 2017”, kertoo tapahtuman koordinaattori Minna Hallikainen. Tapahtuman muissa vaiheissa mukana oli lukuisa määrä muita henkilöitä sekä Esedusta että yhteistyökumppaneista.

”Saimme apua erilaisissa tehtävissä ennen tapahtumaa ja sen aikana myös Esedun omilta opiskelijoilta. Tekemistä riitti mainosten jakelussa, some-markkinoinnin suunnittelussa, näyttelytilan valmisteluissa, kävijälaskennassa, naulakon vartioimisessa sekä kävijäpalautteen keräämisessä. Lisäksi turvallisuusalan opiskelijat hoitivat opettajiensa kanssa järjestyksenvalvonnan ja kokkiopiskelijoiden nuori yritys –tiimi Safe Kitchen NY järjesti tapahtuman kahvion”, Hallikainen jatkaa.

Kävijät kokivat tapahtuman hyödyllisenä

Opiskelijat Teemu Pallassuo ja Jessika Kohvakka tutustuivat tapahtumaan opettajiensa johdolla. Nuoret olivat kiertäneet lähes kaikkien näytteilleasettajien pisteillä, S-ryhmän ja Mikkelin kaupungin pisteet jäivät kiinnostavimpina mieleen.
”En hakenut tapahtumassa kesätöitä, sillä olin jo kerennyt hakea ennen sitä. Mielestäni tapahtuma oli kuitenkin tärkeä ja auttoi varmasti monia!”, Jessika toteaa. Nuoret olivat hyödyntäneet myös tapahtuman oheispalveluita. Molemmat olivat käyneet ottamassa Jobittilassa itsestään cv-kuvan sekä käyneet kuuntelemassa luennoitsijoita Sparraamossa.
”Kävimme kuuntelemassa muun muassa Johannes Laineen luentoa, joka oli todella kiinnostava ja inspiroiva”, Teemu ja Jessika pohtivat.

Työnantajilta ja näytteilleasettajilta kerätty palaute antoi kuvan tapahtuman hyödyllisyydestä ja ajankohdan sopivuudesta. Esedu tapahtumapaikkana oli monen mieleen, ja järjestelyt sujuivat mutkattomasti.
”Keskustellessani työnantajien kanssa vahvistui käsitys siitä, että he tapaavat mielellään potentiaalisia työnhakijoita vapaamuotoisessa messutapahtumassa. Ennakkoon valmistautuneet työnhakijat erottuivat edukseen muista hakijoista”, koordinaattori Minna Hallikainen tiivistää kokemuksiaan. Erityisesti mieleen oli jäänyt se, kuinka hoiva-alan työnantajat kaipasivat varsinkin sote-alan opiskelijoita ja työntekijöitä lisää.

Kävijäpalautteen mukaan RekryON –tapahtumassa kävi kaiken ikäisiä työnhakijoita, mutta nuoria oli liikkeellä eniten – noin puolet kävijöistä. Myös kävijät kokivat Esedun onnistuneena tilana. Kiinnostavimpia työnantajia olivat muun muassa Fujitsu, Visulahti, Hotel&Spa Järvisydän sekä Osuuskauppa Suur-Savo. Opiskelijoille oli järjestetty mahdollisuus osallistua tapahtumaan lukujärjestyksen mukaisesti.
Opettajat Pirjo Tuovinen ja Tuija Seppänen hyödynsivät mahdollisuuden verkostoida opiskelijoita, mutta myös itseään tapahtumassa.
”Työstä ja työnhausta on puhuttu opiskelijoille paljon, tällainen tapahtuma tukee asiaa tosi hyvin, kun näkyvillä oli oikeita yrittäjiä ja työnantajia. Tämä oli opiskelijoiden työpäivä, jonka aikana heitä ohjattiin CV:n tekoon, valokuvaukseen ja työnhakuun. Koulupäivä alkoi mukavasti ”sarjainnostaja” Johannes Laineen luennolla”, Pirjo Tuovinen valottaa.

Opettajien mukana kulkeneet opiskelijat olivat 1. ja 2. vuoden opiskelijoita. Sekä Tuovinen että Seppänen kokivat tällaisen verkostoitumistapahtuman hyväksi tilaisuudeksi tutustua työnantajiin sekä saada itseluottamusta ja työorientoituneisuutta. Kesätyön merkitykseksi nousi verkostoituminen, kokemuksen hankkiminen sekä oman aktiivisuuden esilletuominen.
”Mistään kokemuksesta ei ole haittaa. Mikäli työnantaja on valmis oppisopimuksen tekemiseen kesäksi, niin sehän on kaikkien etu”, Tuija Seppänen toteaa jatkaen ”Myös opettajilla on mahdollisuus verkostoitua tällaisissa tapahtumissa ja kysellä mahdollisia työmahdollisuuksia opiskelijoille”.

Teksti: Saara Purhonen, viestinnän amk-harjoittelija

Katso alta Mikkelin Nuorten Työpajan tekemä video tapahtumasta:

Jaa sivu