31.8.2017

Suun terveydenhoidon opiskelijoiden uskalias hyppy työelämään

Suun terveydenhoidon opiskelijat tutustuivat tällä viikolla Essoten suun terveyspalveluiden PopUp –hoitoyksikköön. Opiskelijat pääsevät mukaan peruskouluilla tapahtuviin oppilaiden suun terveystarkastuksiin, jotka alkavat syyskuussa.

Opiskelijat ovat opiskelleet suun terveydenhuollon osaamisalaa vasta muutaman viikon. Mukaanpääsy PopUp-hoitoyksikön terveystarkastuksiin tarjoaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden olla mukana alan hoitotilanteessa. Suurimmalle osalle opiskelijoista tämä on ensimmäinen kerta, kun he pääsevät mukaan hoitohenkilönä suun terveyden asiakaspalvelutilanteeseen.

Yhteistyö Essoten Suun terveyspalveluiden kanssa on osa Ammattiin! -hankkeen pilottia, jossa suun terveydenhoidon opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään ja monipuolistetaan. Pilotin ansiosta opiskelijat saavat noin viikon lisää työssäoppimista.

Yhteistyössä molemmat osapuolet hyötyvät; Essotessa suuhygienistit saavat opiskelijasta työparin mukaansa PopUp -tarkastuksiin ja opiskelijat ensimmäisen kerran kokemusta kouluilla tapahtuvista suun terveystarkastuksista. Tällä tavoin opiskelijat pääsevät myös mukaan työelämässä tapahtuvaan toimintatapojen muutokseen.

PopUp-hoitoyksikköön kuuluu hoitohenkilöstön lisäksi koottava potilastuoli sekä matkalaukku, jossa on suun terveydenhoidon kannalta oleelliset tarvikkeet ja laitteet. Matkalaukusta löytyy esimerkiksi mikromoottori, kuituvalo sekä ultraäänilaite, jolla otetaan hammaskiveä pois.

Peruskouluilla opiskelijat avustavat PopUp-hoitoyksikön pystyttämisessä, ohjaavat tarkastukseen tulevia koululaisia, kirjaavat suun terveystarkastuksen tiedot sekä huolehtivat hoitoyksikön aseptiikasta ja toimintavalmiudesta.

Mukana kokeilussa ovat kaksi suun terveyden hoitoon suuntautunutta lähihoitajien ryhmää (Lähi15St/LähiPTSt16) opettajansa Paula Kaukorinteen johdolla. Essoten Suun terveyspalveluista mukana kokeilussa on osastonhoitaja Anu Rasimus. Ammattiin! –hankkeesta mukana on  työelämän asiantuntija Tarja Rantee.

Teksti: opettaja Paula Kaukorinne ja työelämän asiantuntija Tarja Rantee

Ammattiin! – Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanketta toteuttavat Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Suomen Nuoriso-opisto, Otavan Opisto, Seurakuntaopisto ja Bovallius ammattiopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika 1.1.2017 – 30.6.2019.

Kuvassa: Essoten osastonhoitaja Anu Rasimus esitteli suun terveyspalvelujen PopUp-hoitoyksikköä suun terveydenhoidon opiskelijoille.

Jaa sivu