1.11.2017

Toimitusjohtaja Seppänen AMKE ry:n hallitukseen

Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Seppänen on valittu Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry hallitukseen vuosille 2018-2020.

AMKE ry on valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen edunvalvoja, jonka jäseniä ovat itsenäiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät. AMKE:n hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Seppäsen lisäksi Max Gripenberg (Optima), Taisto Arkko (Redu) ja Maria Taipale (Raseko). AMKE ry:n hallitus valittiin yhdistyskokouksessa, joka pidettiin Turussa 31.10.2017 ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus esitti Seppästä AMKE:n hallitukseen vahvistamaan Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen roolia edunvalvonnassa. Seppänen edustaa samalla myös osakeyhtiömuotoisia koulutuksen järjestäjiä. ”Tärkeitä tehtäviäni hallitustyöskentelyssä on myös ammatillisen koulutuksen vetovoiman kasvattaminen sekä työelämäyhteistyön vahvistaminen”, kertoo Seppänen.

Seppäsellä on vahva talousosaaminen sekä kokemus erilaisista työelämän muutosprojekteista. ”Koen, että minulla on annettavaa ammatillisen koulutuksen kentälle muutosjohtamisessa sekä uusien rahoitusmallien etsimisessä”, kertoo Seppänen.

Arja Seppänen on toiminut Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtajana 1.3.2016 alkaen. Tätä ennen Seppänen toimi Mikkelin kaupungin talousjohtajana vastaten konsernin talous-, tietohallinto- ja hankintapalveluista sekä koko konsernin strategiasta. Ennen kaupungin talousjohtajana toimimista Seppänen oli Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallinto- ja talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Lisäksi Seppänen on toiminut koulutuksen kehittämispäällikkönä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sekä koulutusjohtajana ja kansainvälisten asioiden päällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Koulutukseltaan Arja Seppänen on kauppatieteiden lisensiaatti (taloushallinto ja markkinointi) sekä kotitalousteknikko.

Lisätietoa:
toimitusjohtaja Arja Seppänen puh. 044 711 5691

Jaa sivu