12.10.2020

Vuoden 2020 oppisopimustoimijat valittu

Oppisopimusviikko järjestettiin nyt jo neljättä kertaa valtakunnallisesti 5.-11.10.2020. Oppisopimusviikon tarkoituksena on nostaa esiin oppisopimusopiskelun, sekä työelämässä oppimisen lukuisia mahdollisuuksia. Oppisopimusviikolla myös palkitaan ansioituneita oppisopimusopiskelijoita, työnantajayhteisöjä, sekä työpaikkaohjaajia.

Vuonna 2020 Etelä-Savon seudun ammattiopisto Esedu jakoi tunnustuksia seuraavasti:

  • Vuoden oppisopimusopiskelija: Olli Suhonen
  • Vuoden oppisopimustyöpaikkaohjaaja: Sirkka Väisänen
  • Vuoden oppisopimustyöyhteisö: Essoten siivouspalvelut

Vuoden oppisopimusopiskelija Olli Suhonen

Esedu palkitsi tänä vuonna vuoden oppisopimusopiskelijana lähihoitajaksi opiskelevan, Kuharannan palvelukeskuksella työskentelevän Olli Suhosen.

Valitsijoiden perustelut valinnalle:

”Ammatillisiin opintoihin Olli on hakenut ohjausta tavoitteellisesti ja suorittanut opintoja vastuullisesti hyvin aikataulutetusti eteenpäin alasta aidosti kiinnostuneena. Hän on ottanut selkeästi itse vastuun opinnoistaan ja uusien työtehtävien oppimisesta. Hänellä on kehittävä ote työskentelyyn työpaikalla ja on sulautunut hienosti uuteen työkulttuuriin. Oppisopimus edellyttää opiskelijalta vahvaa itseohjautuvuutta. Ollilla on ollut langat käsissä alusta saakka ja hän on edennyt jo lähelle opintojen päättövaihetta.”

Valinnastaan otettu Suhonen kertoo, että tunnustuksen saaminen oli iloinen yllätys ja, että tuntuu hyvältä kuulla tehneensä asioita oikein muidenkin mielestä. Suhosella on taustallaan pitkä ura toiselta alalta ja hän on aiemminkin opiskellut oppisopimuksella esimerkiksi painopinnanvalmistajaksi. Kun entinen työpaikka sulki ovensa, Suhosen polku lähihoitajaopintoihin löytyi Juvan työelämäpalveluiden hankkeen kautta. ”Olen pitänyt oppisopimusopiskelun käytännönläheisyydestä ja siitä, että pääsee näyttämään omaa osaamistaan ja työpanostaan työnantajalle jo opiskelujen aikana.” Erityisen tärkeäksi opiskelijan näkökulmasta Suhonen kokee työohjaajan roolin ja sen, että opiskelija pääsee kantamaan vastuuta ja osaksi työyhteisöä.

Vuoden oppisopimustyöpaikkaohjaaja Sirkka Väisänen

Vuoden oppisopimustyöpaikkaohjaajaksi Esedu valitsi Mikkelin Päiväkoti Vilttihatun palveluvastaavan Sirkka Väisäsen.

Valitsijoiden perustelut valinnalle:

”Väisänen haluaa ja osaa välittää rautaisen osaamisensa opiskelijoille. Hän ottaa opiskelijat iästä riippumatta lämpimän tiukkaan ohjaukseensa ja vaivojaan säästämättä haluaa varmistaa opiskelijan osaamisen lisääntymisen. Sirkka on myös kirjoittanut selkeää perehdytysmateriaalia opiskelijoille. Hän organisoi aikaansa tarpeen mukaan sekä opiskelijalle että yhteistyölle ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijat saavat ajantasaista palautetta tekemisestään ja Sirkan tekemät arvioinnit ovat aina hyvin laadukkaita.”

Vuoden oppisopimustyöyhteisö Essoten siivouspalvelut

Esedun toimesta vuoden oppisopimustyöyhteisönä palkittiin Essoten siivouspalvelut ja palkinnon otti vastaan siivouspalvelujen esimies, ravinto- ja siivouspäällikkö Marjukka Hokkanen.

Valitsijoiden perustelut valinnalle:

”Essote kouluttaa omaa henkilökuntaansa oppisopimuksella. He kouluttavat esimies- ja laitoshuoltajan työtehtävissä toimivia. Työyhteisöön otetaan opiskelijoita työpaikalla oppimaan ja useat heistä saavat Essotelta oppisopimuspaikan. Jokainen Essoten siivouspalvelutiimissä on uudistaja ja kehittäjä. Henkilöstö osaa tehtävänsä ja toimii hyvällä asenteella. Henkilöstön ammattitaito ja hyvä johtaminen vievät muutokset maaliin.”

Palkinnon vastaanottanut Hokkanen iloitsee tunnustuksesta. ”Tuntuu hienolta, että meidän panostuksemme on huomioitu ja että sitä arvostetaan.” Hokkanen kertoo, että etenkin siivousalalle oppisopimus on tällä hetkellä melkein ainoa tapa saada koulutettua työvoimaa. Työnantaja pääsee oppisopimusaikana tutustumaan opiskelijaan ja pystyy täten tarjoamaan hänelle monipuolisia ja hänen tarpeisiinsa soveltuvia koulutuspaikkoja. ”Koemme oppisopimusopiskelijat hyviksi ja motivoituneiksi työntekijöiksi ja heillä on selkeä kuva työtehtävistä ja tavoitteista.”

Teksti ja kuva: Salla Avelin

Jaa sivu