Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Etelä-Savon Koulutus Oy:ssä /Etelä-Savon ammattiopistossa on käytössä useita tietojärjestelmiä, joista on laadittu henkilötietolain mukaiset tietosuoja-/rekisteriselosteet.

Henkilötietolain (523/1999 10 §) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteriselosteet, joista ilmenee rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisteriselosteet on saatavilla seuraavilta henkilöiltä:

Outi Partanen
outi.holappa@esedu.fi
Riitta Parkkinen
riitta.parkkinen@esedu.fi

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu henkilörekisteriin, on oikeus mm. tarkastaa ja korjauttaa omia tietojaan. Valmiita lomakkeita näihin tarkoituksiin löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta. Tarkastus- ym. pyynnöt esitetään ko. rekisteriselosteessa mainitulle pääkäyttäjälle.

Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. (Laki 523/1999, 26 §)

Evästeet

Etelä-Savon ammattiopiston nettisivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla on mahdollista esimerkiksi seurata sivujen käyttäjämäärää, mitä sivuja on selattu, kuinka kauan sivuilla on viivytty ja mitä selainta on käytetty. Tietoja kerätään anonyymisti siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voi tiedoista tunnistaa. Evästeitä käytetään parantaaksemme sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Sivujen käyttäjällä on mahdollisuus estää selaimesta evästeiden käytön tai säätää selainta ilmoittamaan saapuvista evästeistä. Sivuja voi selata ilman evästeiden hyväksymistä, mutta ne eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Jaa sivu